Web Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi

Bu websitesi ( Dahayakincekici.com ) Golden Of Tur firmasının bir projesidir. Dahayakincekici.com araç çekici hizmetine ihtiyacı olan araç sahipleri ile çekiciler arasında iletişimi sağlamak üzere hizmet vermektedir. Bu websitesini ziyaret eden kullanıcılar Dahayakincekici.com'un bizzat çekici hizmetini veren işletme olmadığını kabul etmiş sayılırlar. Dahayakincekici.com sadece bir çekici arayanlar ile çekicileri buluşturan bir websitedir.

Araç Çekim işleminin hiç bir sorumluluğu dahayakincekici.com ait değildir. Bu websitesini ziyaret eden kullanıcılar alacakları çekici hizmetinden o hizmeti veren çekicinin sorumluğu olduğu bilinciyle hizmet almalıdırlar.

Bu websitesi üzerinden yönlendirilen çekiciden hizmet alanlar hizmet veren çekicilerin yeterliliğini sorgulamakla mükelleftir. Dahayakincekici.com'un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Dahayakincekici.com aracılığı ile çekicilerden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk çekicilere aittir. Dahayakincekici.com'un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

Dahayakincekici.com çekicilerin hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

Dahayakincekici.com Hizmet Veren çekiciler ile ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan dahayakincekici.com hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Dahayakincekici.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Dahayakincekici.com un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

Dahayakincekici.com Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

Dahayakincekici.com ile Hizmet Veren arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.